De Ce Cred Oamenii in Bazaconii - Michael Shermer

July 10, 2018 | Author: Vasile Iacob | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

De ce cred oamenii in ......

Description

MICHAEL SHERMER DE CE CRED OAMENII ÎN BAZACONII Pseudoştinţă, superstţii şi !"e iure!i !e #re$uri!or nos"re MICHAEL SHERMER sa născut în 1954 la Glendale, Califonia! A înce"ut "in a studia teolo#ia, da a tecut a"oi la "si$olo#ie, o%&in'nd în 19() licen&a în "si$olo#ie e*"ei+entală la niesitatea de Stat din Califonia! .in 19( 9, "asiunea "entu ciclis+ 1-a făcut să "a/ci"e la cuse "e distan&e lun#i, +ai ales la cusa de 0  de +ile cae taesea2ă A+eica, ia e+e de c't&ifaeluani at to l dea înc +eec tode neconen&ionale de a3i î+%unătă&i "efo+an&ele s"o/e 3i a desco"eit "e "ielea lui nete+einicia "seudo3/in-&elo! în 1991 a o%&inut un doctoat în istoia 3/in&ei, a deenit "ofeso de istoia 3/in&ei la 6ccidental Colle#e, ia un an +ai t'2iu a în7in&at Societatea Sce"/cilo 3i a înce"ut să edite2e eista Skeptc. A o#ani2at de ase+enea o seie de confein&e 3/in&i7ce la Ins/tutul 8e$nolo#ic a'nd inita&i ilu3ti,înînte cae Ric$ad Ste"$en"entu ;a< Gould, .aniel .enne=, ;aed .ia+onddin 3i Califonia, Steen >in:e! A"ae fecent de2%atei "u%lice.a:ins, 3i la telei2iune a de+asca i+"ostua 3i fauda "seudo3/in&elo 3i ae o u%ică "e+anentă în eista Scientfc American. Că&i? Why People Believe Weird Things @199(, How We Believe: The Search or od in an Age o Science @B1, The Borderlands o Science: Where Sense !ee"s #onsense @B1, The Science o ood and $vil @B4, Science %ricton: Where "he &nown !ee"s "he 'nknown @B5, Why (arwin !a)ers @B), The !ind o "he !arke" @B(!

MICHAEL SHERMER DE CE CRED OAMENII IN BAZACONII

Pseudoştinţă, superstţii şi !"e iure!i !e #re$uri!or

nos"re

Cu'nt înainte de S8E>HE ;AD G6L. 8aducee din en#le2ă de ACA L6RESC-MI8CHELL

H%M ANI&AS B%C%RE'&I Red("or) *!d Zo+r Coper") Andrei -$rţ &e.nored("or) Mnue! Mă/inenu Core("or) -eor+e"0An( Iones(u D&P) Corin Ron(e &ipări" ! C1N1I1 2Coresi3 S1A1 Mi(.e! S.er$er Why People Believe Weird Things. Pseudoscience, Superstton, and Oher Confusions of Our Time Cop4ri+." 5 6778, 9::9 ;4 Mi(.e! S.er$er AII ri+."s

reser#ed 5 H%MANI&AS, 9::7, pen"ru preasadena în 19( C8 JAI8E %or/a po0itv+ a sceptcism,l,i S"ep.en K4 -ou!d

S(ept(is$u! su de$ist(re (pă"ă dese pros" repu"ţie re
View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF